ჯოჯოხეთისკენ მიმავალ გზაზე… უკრაინაში 14 წლის ბავშვებს სქესის შეცვლის ნება დართეს

ჯოჯოხეთისკენ მიმავალ გზაზე… უკრაინაში 14 წლის ბავშვებს სქესის შეცვლის ნება დართეს

უზენაეს რადაში დაარეგისტრირეს კანონპროექტი “ჯანდაცვის სფეროში მოზარდთაუფლებების რეალიზაციის საკითხებში შესწორებების შეტანის შესახებ”, რომელიც 14 წლისბავშვებს ნებას რთავსშეიცვალონ სქესი მშობლების დაუკითხავად.

კანონპროექტი, რომლის ინიციატორია ფრაქცია “ხალხის მსახურის” დეპუტატი ლადა ბულახი, ითვალისწინებს კანონმდებლობაში ტერმინ “მოზარდი” -ს შეტანას და მოზარდებისთვის სრული ავტონომიის მინიჭებას მშობლებთან ურთიერთობისას ნებისმიერი სამედიცინო დახმარების მიღების შემთხვევაში.

კერძოდ, დეპუტატის აზრით, უკრაინის სამოქალაქო კოდექსის შესაბამის მონაკვეთს უნდა დაემატოს ახალი პუნქტი, რომლის თანახმად, მოზარდს, რომელიც 14 წელს მიაღწევს, უფლება ექნება, “დამოუკიდებლად დადოს და განახორციელოს მორიგებები, რომლებიც დაკავშირებული იქნება სამედიცინო მომსახურებასთან”.

ექსპერტები თვლიან, რომ ეს სიახლე მოზარდებს უფლებას მიანიჭებს, უარი თქვან ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიის, ტოქსიკომანიისა და სხვა საშიში დაავადებებისგან განკურნებაზე, ასევე, შეიცვალონ სქესი მშობლების თანხმობის გარეშე.

geworld.ge